WYDANIE ONLINE

Jak wynika z licznych pytań do redakcji, wielu dyrektorów ma wątpliwości z zakresem stosowania w swojej placówce ustawy o systemie oświaty – jakich obszarów dotyczy, a kiedy nie będzie miała zastosowania? Artykuł ten rozwiewa te problemy. Ekspert porządkuje wiadomości i jednoznacznie daje odpowiedź w jakim zakresie prawa w roku 2020 dyrektor szkoły, przedszkole czy też placówki posługuje się ustawą z 7 września 1991 r. o systemie oświaty? W tym wydaniu przedstawiamy I część tekstu – teorię, w kolejnym wydaniu zaprezentujemy praktyczne zastosowanie przepisów, wraz z przykładowymi dokumentami.

czytaj więcej »

Większość nauczycieli mimo zamknięcia placówek oświatowych świadczy pracę, tylko w innej formie. Sytuacja inaczej wygląda w przypadków pracowników niepedagogicznych, w niektórych sytuacjach ich obecność na terenie szkoły jest niezbędna. Sprawdzamy, na jakiej podstawie i kiedy można skierować nauczycieli i pracowników niepedagogicznych do pozostawania w gotowości do pracy i jakie otrzymają wynagrodzenie za przestój.   

czytaj więcej »

Trwająca pandemia, która zaburzyła nasze funkcjonowanie w każdym obszarze, bardzo mocno zaingerowała także w edukację doprowadzając do zamknięcia szkół i innych placówek oświatowych. Ministerstwo Edukacji Narodowej wydało dwa rozporządzenia regulujące zasady funkcjonowania szkół w tym czasie. Jednak przepisy te w dużym stopniu cedują na dyrektorów szkół decyzyjność w zakresie szczegółowych regulacji, które należy stosować w okresie ich zamknięcia. Decyzji tych dyrektorzy szkół w obecnej sytuacji podejmować muszą wyjątkowo dużo, szczególnie w sprawach kadrowych i placowych.

czytaj więcej »

Dyrektor szkoły ustalił dzień wolny od zajęć na 30 kwietnia 2020 r. Czy w obecnej sytuacji dzień ten oraz inne wyznaczone przez dyrektora, powinny być dniami wolnymi od nauki zdalnej? 

czytaj więcej »

Nauczyciel jest nieobecny w związku z kwarantanną. Czy prowadzone przez niego zajęcia w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego muszą być odrobione?

czytaj więcej »

Czy w okresie pandemii można przeprowadzić próby sprawności fizycznej w ramach kolejnego etapu rekrutacji do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole podstawowej? 

czytaj więcej »

Przepisy wprowadzone w związku czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty nie nakazują dokonania zmian w planach nadzoru pedagogicznego dyrektorów, jednak istotna zmiana sposobu funkcjonowania szkół może powodować taką konieczność. W  jakim zakresie trzeba zrewidować plan nadzoru pedagogicznego?

czytaj więcej »

wiper-pixel